برگردان یکی از سروده های زیبای اکبر پیروزی سمرقندی از سیرسلیک به پارسی

درود به همه شما همزبانان شیرین زبانم
امشب از تارنمای استاد اکبر پیروزی سمرقندی بازدید کردم و سروده زیبایی از ایشان را از سیریلیک به پارسی برگرداندم که پیشکش شما می شود
شاد باشید

ДАР ҶУСТУҶЎИ ЗЕБОӢ

Аз садои ҷовидони булбулон,
Менамоям ҷустуҷў оҳанги нав.
Аз дурахшу тобиши тиру камон,
Ман биҷўям нурҳою ранги нав.
...
Аз гули садбарги бўстонҳо маро,
Тоза лабханде бидидан орзуст.
Аз гиёҳу сабзаҳои дашту кўҳ,
Тоза шаҳбўе шамидан орзуст.

Аз фиғону бонги шўрангези раъд,
Ман навои дилситоне бишнавам.
Аз ҳавою резиши борони сел,
Нағмаҳои шодмонӣ бишнавам
* * *
Зиндагонӣ кони зебоӣ бувад,
Ҳар касе ёбад варо, зебо шавад.

Акбар Пирўзӣ Самарқандӣ

در جستجوی زیبایی

از صدای جاودان بلبلان
می نمایم جستجو آهنگ نو
از درخش و تابش تیر و کمان
من بجویم نورها و رنگ نو

از گل صد برگ بوستانها مرا
تازه لبخندی بدیده آرزوست
از گیاه و سبزه های دشت و کوه
تازه شهبویی شمیدن آرزوست

از فغان و بانگ شور انگیز رعد
من نوای دل ستانی بشنوم
از هوا و ریزش باران سیل
نغمه های شادمانی بشنوم
* * *
زندگانی کان زیبایی بود
هر کسی یابد ورا , زیبا شود
 
/ 0 نظر / 21 بازدید