خواجه شاعر پارسی گوی ازبکستان

 
سروده ای زیبا از خواجه شاعر پارسی گوی ازبکستان

ای جان من قربان تو
قربان دو چشمان تو
تا روز مرگ من بود
دست من و دامان تو

از باده ی پیمان تو
پیمانه ام لبریز شد
بس که هماهنگ است باد
با شیوه ی پیمان تو

زه ی کمان ابرویت
بر عاجزان بگشاد چشم
گردید قلب عاشقان
پر زخم از پیکان تو

بر درد سیل و مرگ دل
چون تو نمی یابد دوا
گر چه طبیب آگه بود
از داروی درمان تو

با ناله ی جانسوز نی
می نوشم از دست تو می
تا آن که گردد عمر طی
با عیش در میدان تو

از باده ی عشق تو من
نوشیده لذت می کشم
روزی که من گردیده ام
چون بنده بر فرمان تو

چون خواجه هر شب تا سحر
بر عاشقی رند است به
از قالی زرین شب
خاک در ایوان تو

خواجه
------------------------------------------

ДАСТИ МАНУ ДОМОНИ ТУ

Эй ҷони ман қурбони ту,
қурбони ду чашмони ту,
То рўзи марги ман бувад
дасти ману домони ту!

Аз бодаи паймони ту
паймонаам лабрез шуд,
Баски ҳамоҳанг аст бод
бо шеваи паймони ту.

Зеҳи камони абрўят
бар оҷизон бикшод чашм,
Гардид қалби ошиқон
пурзахм аз пайкони ту.

Бар дарди силу марги дил
чун ту намеёбад даво,
Гарчи табиб огаҳ бувад
аз доруи дармони ту.

Бо нолаи ҷонсўзи най
менўшам аз дасти ту май,
То он ки гардад умр тай
бо айш дар майдони ту.

Аз бодаи ишқи ту, ман
нўшида лаззат мекашам,
Рўзе, ки ман гардидаам
чун банда бар фармони ту.

Чун Хоҷа ҳар шаб то саҳар
бар ошиқи ринд аст беҳ,
Аз қолии заррини шаҳ
хоки дари айвони ту!…

Хоҷа
/ 2 نظر / 27 بازدید
امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی

با تشکر از جناب خواجه شاعر هم زبان...سروده ها زیبا و خواندنی ست... با سپاس از جناب عادل عزیز و بزرگوار... مانا و تن درست باشید...[گل]