سمرقند اکنون مرکز فرهنگ و ادب تاجیکان ازبکستان است

سمرقند اکنون مرکز فرهنگ و ادب تاجیکان ازبکستان به شمار می رود. محیط ادبی سمرقند با محافل ادبی گره خورده است. در سال های هشتاد قرن گذشته، محفل ادبی« صیقل » که ادیبانی چون رحیم مقیم، بالته آرتیق زاده، و شاعرانی چون سلیم کنجه، اکبر پیروزی، همراه قل دوران، ستار احراری، حیات نعمت، و ظفر صوفی فرغانی را به عنوان دست پروردگان خود معرفی نمود و چاپ و انتشار مجموعه « گلدسته ی سمرقند » و انتشار نشریه ارگان استانداری با عنوان « آواز سمرقند » ، به زبان تاجیکی، حاصل تلاشهای اعضای این محفل بود.

در سمرقند همچنین، محافلی از قبیل « محفل ادب » در دانشگاه دولتی سمرقند (دانشکده زبان و ادبیات تاجیکی )، محفل ادبی موزه ادبیات استاد صدرالدین عینی، محفلی در دفتر نشریه « آواز سمرقند » وجود دارد که بیش از صد تن از ادیبان و شاعران و علاقمندان به ادبیات را دور خود جمع کرده است.
/ 0 نظر / 25 بازدید