منزله محمودی از شاعران جوان پارسی گو ی سمرقندی

 
 
منزله محمودی
Manzila Mahmudi

خانم منزله محمودی متولد سال 1979 از شاعران جوان پارسی گو در سمرقند می باشد.
نخستین شعر او "مادر" بود که در سال 1998 سرود.
دفتر شعر ایشان شامل "تحفه بهترین" در سال 2005 و"گل نیلوفر" در سال 2007 می باشد.
/ 0 نظر / 75 بازدید