بخشی از سخنان شادروان استاد محمد جان شکوری بخارایی

 
بخشی از سخنان شادروان استاد محمد جان شکوری بخارایی

من همیشه، سال‌های بچگی مفتون بنا‌های بخارا بودم. لکن آن وقت‌ها بخارا خیلی خراب بود. خیلی نا‌ آباد بود. بسیار گذر‌ها محله‌ها بی‌آدم مانده بود. همه یا زندانی شده بودند یا در سیبری فوت کردند یا فرار و مهاجرت کردند(سیاستهای روسها در برابر پارسی زبانان بخارا). محله به محله بی‌آدم خراب و ویرانه و دل‌فشار بود.
/ 1 نظر / 25 بازدید
علی

سمرقند و بخارا تمام افتخار و قدمت ما ایرانیان است و اوج افتخار ما زیر سلطه ی ازبکان. آه که چه رنج آور است.