در جستجوی سخنوران پارسی زبان ازبکستان

تا کنون وبلاگهایى از سخنوران پارسى زبان کنونى شهر سمرقند که همگى به دبیره سیریلیک هستند را پیدا کرده ام و پس از برگرداندن بخشى از آنها به دبیره پارسى، آنها را در دسترس دوستداران این وبلاگ گذاشته ام. ولى شوربختانه از شهر بخارا نتوانسته ام به این کامیابى دست یابم .
/ 0 نظر / 25 بازدید