احمد جان جمعه زاده متخلص به خِشرُوی یکی از شاعران تاجیک سمرقندی

سمرقندم
تورا میگویم و گویم، دل و جانم سمرقندم
عزیز و مهربان چون مادر جانم، سمرقندم
چه خوش، مثل تو من یک صیقل روی زمین دارم
به وصفت مثل بلبلها غزل خوانم سمرقندم
اگر قدرت ندانم، در جهان من خوار خواهم شد
که خاکت توتیا سازم به چشمانم، سمرقندم
ندیده روی تو بسیار شخصان غم همی خوردند
گشا آغوش گرمت بهر مهمانم، سمرقندم
سمرقندم، تو در ورد زبان خشروی هستی
... تورا صد بار میگویم، دل و جانم، سمرقندم

سروده « احمد جان جمعه زاده » ، متخلص به « خِشرُوی » یکی از شاعران تاجیک سمرقندی، زاده جولای سال 1947 در حومه سمرقند.
/ 0 نظر / 42 بازدید