/ 2 نظر / 26 بازدید
محسن رحیمی

بنویسید تا می توانید از سمرقند و بخارا بنویسید که تشنه دانستن از آن دیار هستم

شکروی

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir