سروده ای زیبا از استاد آذرخش از تاجیکستان

     
   
چـراغ قـافـله خـامـوش می شود بی تو
تمام شهـر سیه پـوش می شود بی تو

تــرانـه هـای مـرا بــاد می بــرد بـا خـود
سرود عشق فـراموش می شود بی تو

مـرا ز خـنـده نـوشـیـن خــود جـدا منـما
چگـونه نیش جهان نوش میشود بی تو

دلـی که گـرمی آغـوش سرپناهش بود
به خاک سرد هم آغوش میشود بی تو

به حکم یک نظرم جای ده به چشمانت
که آذرخـش سیـاووش می شود بی تو

استاد آذرخش از تاجیکستان
/ 0 نظر / 101 بازدید