تأثیر فارسی ایران بر گویش تاجیکها

تأثیر فارسی ایران بر گویش تاجیکها

در سالهای اخیر به سبب گسترش رسانهها، مبادلات محصولات فرهنگی به ویژه آثار سینمایی و تلویزیونی با تاجیکستان و همچنین آمد و شدهای فراوان میان تهران، مشهد و شهر دوشنبه، کمکم زبان آغشته به واژگان روسی و غیره تاجیکها پالایش میشود. برای نمونه آنها که با ایران در ارتباط هستند به جای واژگان سامالوت، آیراپورت و پرابلم از عبارتهای هواپیما، فرودگاه و مشکل استفاده میکنند. یا

 در خصوص پخش آثاری همچون سریال حضرت یوسف از تلویزیون دولتی تاجیکستان، تأثیر آن را به روشنی میتوان ردیابی کرد. شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی نیز که بر اساس گویش رایج ایران برنامهسازی میکند، بر گفتار معدود بینندگان تاجیکستان اثر خود را میگذارد و خواهد گذاشت.

نکته دیگر در این یکسانسازی زبانی که البته ناخواسته است، رواج برخی ترانههای فارسی برآمده از حنجره خوانندگان ایرانی است. وقتی در بخارا سوار اتوبوسی شدم که راهی سمرقند و تاشکند بود، راننده از مسافران نظرخواهی کرد چه ویدئوکلیپی برایشان پخش کند که نظر جمعی بر چند ترانه لسآنجلسی هموطنان ما بود. در هتل ملکه سمرقند که بودم، ترانه «آمنه آمنه» مرحوم آغاسی با خوانش بسیار ضعیف اندی امان از گوش من ستانده بود و چون به جوان سمرقندی میگفتم خاموشش کن با شوقی بسیار یادآوری میکرد که این اندی است. یعنی اگر نمیفهمی بفهم که این استاد اندی است! تأثیر ترانههای فارسی بر گویش مردمان تاجیکستان ظاهراً قویتر مینماید. تقریباً روزهای آخر اقامتم در دوشنبه، میشنیدم که دو هفته بعد قرار است معین در سالن باربد کنسرت بدهد. خوانندگان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا سالی چند بار در تاجیکستان کنسرت میدهند. خوانندهای به نام آرش خیلی در دل جوانان تاجیک جا باز کرده است. گوگوش هم که جای خود دارد و شاید نتوان یک شهروند تاجیک پیدا کرد که وی را نشناسد.برگرفته از وبلاگ آقای هوشنگ سامانی
http://our-music.blogfa.com/post-291.aspx

/ 0 نظر / 88 بازدید