همانندسازی در ازبکستان

برخی ایرانشناسان جهان از این هراس دارند که در پی همانندسازی در ازبکستان، زبان و فرهنگ پارسی تاجیکی در آینده ای نه چندان دور از پهنه آسیای میانه ناپدید شود. اما اگر در نظر بگیریم که پارسی زبانان آسیای میانه نزدیک به پانصد سال است که زیر سلطه ازبکها زندگی کرده اند بایستی از ترس خود بکاهیم.

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
علی

متاسفانه الان مشکل تبلیغات سنگین هست چیزی که قدیم نبوده.