اسد گُلزاده بخارایی - Асад Гулзодаи Бухороӣ

 

اسد گلزاده، یکی از شاعران پارسی گوی بخارایی، در سال 1935 در روستای شوگان واقع در منطقه پیشکوه استان بخارا به دنیا آمد . تحصیلات مقدماتی و متوسطه را در مدرسه روستا و تحصیلات عالی را در دانشکده زبا...ن و ادبیات تاجیکی دانشگاه تربیت معلم شهر دوشنبه فراگرفت. پس از فراغت از تحصیل، مدتی آموزگار بود و زمانی نیز در سازمان صدا و سیمای استان بخارا کار کرد.
عشق و علاقه اسد گلزاده بخارایی به شعر ، از اوان دانش آموزی آغاز شده بود و پس از آن تقویت گردید. در زمان دانشجویی و پس از آن، نمونه اشعارش در نشریه های ازبکستان و تاجیکستان به چاپ رسید.بعضی از اشعار « گلزاده » در گزینه هایی به نام « مرغابی چه می کابد؟ » (چه می کاود؟) و «لفظ شیرین» توسط انتشارات « معارف » دوشنبه به چاپ رسید. چند شعر دیگرش نیز در مجموعه شعر معاصر تاجیکی ازبکستان ، با عنوان « کهکشان آرزو » (تاشکند) و در مجموعه اشعار « گل مراد » (چاپ مسکو) جای گرفته است.
در دفتر های شعر « نسیم بخارا » (بخارا - 2001) و « خط پیشانه » (دوشنبه - 2003) بهترین شعر های « اسد گلزاده » که در دوره های مختلف حیات خود سروده، گردآوری شده است. بیشتر اشعار گلزاده برای کودکان است. وی از سال 2003 عضو اتحادیه نویسندگان ازبکستان می باشد.


چند قطعه از اشعار :« اسد گلزاده بخارایی »

نوروز گلریز
رقاص نو بهاران از صوت و ساز باران ** صحرا ببین چه زیبا مانند گلعذاران
نوروز گلریزان
نوروز گلریزان
عاشق که راز گوید با صد گداز گوید ** راز بهار دل را با صوت و ساز گوید
نوروز گلریزان
نوروز گلریزان
در باغ لاله روید بلبل ترانه گوید**سه برگه درلب جوی باموج، چهره شوید
نوروز گلریزان
نوروز گلریزان
ازخنده خوش گل پیدا ومست بلبل*رقصان زباد گلشن ریحان ویاس وسنبل
نوروز گلریزان
نوروز گلریزان
با لفظ دوستداران با صوت آبشاران** دنیا ترانه خواند از عشق و از بهاران
نوروز گلریزان
نوروز گلریزان

/ 0 نظر / 54 بازدید