سروده ای زیبا از استاد فردوس اعظم از تاجیکستان

      
   
گفتم که گـرد خـود خط قرمـز کنم، نـشد
دل را به حـال خـود مـتمرکـز کنم، نـشد

ذهنم پر از خیال و پـر از خاطـرات توست
گفتم که کار ذهن خود عاجـز کنم،نشد
...
"جاى تمامى واژه " آرى"، "بلى"، "قبول
این واژه را گـرفتـه و "هـرگز" کـنم، نشد

گفتم دگـر طـلاق دهم شعـر و شاعـرى
یعنى که تـرک خواندن حافـظ کنم، نشد

در کـشـور دلـم بـه خـدا شهــریـاری تـو
گـفـتـم درامـدن بـه مـجــوز کـنـم، نشد

فردوس اعظم
-------------------------------------------------

Гуфтам, ки гирди худ хати кирмиз кунам, нашуд
Дилро ба холи худ мутамаркиз кунам, нашуд

Зехнам пур аз хаёлу пур аз хотироти туст
Гуфтам, ки кори зехни худ очиз кунам, нашуд

Чойи тамоми вожаи "Оре", "Бале", "Кабул"
Ин вожаро гирифтаву "Харгиз" кунам, нашуд

Гуфтам, дигар талок дихам шеъру шоири
Яъне ки тарки хондани Хофиз кунам, нашуд

Дар кишвари дилам бахудо шахриёри ту
Гуфтам даромадан ба мучавиз кунам, нашуд

/ 0 نظر / 43 بازدید