جنگهایی در کشورهای پارسی زبان

امشب به جنگهایی که در این چند سال در کشورهای پارسی زبان ایران ، افغانستان و تاجیکستان به پا شد اندیشیدم. کشور پهناوری را تکه تکه کردند. در همان تکه ها دوباره آتش جنگ برافروختند و باز سودای کوچک کردن آن تکه های پارسی را دارند.چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!
/ 0 نظر / 26 بازدید