سمرقند و بخارا

جمعیت پارسی ‏زبانان کشور ازبکستان که پرجمعیت ترین و تاثیرگذارترین کشور آسیای میانه است گروهی فراموش شده‏اند. تقریباً نیمی از جمعیت 28 میلیونی‏ این کشور را این ایرانی تباران تشکیل میدهند. ازبک‏های حاکم ، میانه خوبی با تاجیک‏های هم‏مرز خود در کشور تاجیکستان ندارند و تاجیک‏های داخل ازبکستان را نیز به نوعی مقهور فرهنگ ازبکی کرده‏اند. در نتیجه وقتی به پارسی‏زبانان این سرزمین باستانی و به یاد مانده از دوران امیر اسماعیل سامانی می‏نگری، هم احساس غرور می‏کنی و هم بغض گلویت را می‏گیرد. بخارا(این شهر ایرا

مساله تاجیکها در جشنواره ترانه های شرق در سمرقند(میدان ریگستان)
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

مساله تاجیکها در جشنواره ترانه های شرق در سمرقند(میدان ریگستان)


به جز توجهی که یونسکو به ریگستان سمرقند دارد توصیه ها و هدایتهای این سازمان و دیگر سازمان های بین المللی موجب شده است که زبان پارسی که زبان غالب مردم سمرقند است در جشنواره حضور بیشتری پیدا کند.
به طور سنتی و به دلایل سیاسی ازبکستان مایل به یکپارچه کردن زبان ملی تحت زبان ازبکی است. اما این موضوع با چالش های بسیار از سوی تاجیکهای سمرقند روبرو بوده است. در کوچه و بازار سمرقند هنوز زبان اصلی تاجیکی است. گر چه مردم همگی زبان ازبکی را نیز می دانند.
توجه به فرهنگ تاجیک و زبان پارسی به طور آشکاری بیشتر شده است. چنانکه آغازگر برنامه جشنواره گروهی از آمریکا بودند که ترانه های پارسی می خواندند و در شب هنر ازبکستان نیز بخشی از برنامه به آوازهای پارسی سمرقند اختصاص داشت.(گزارش بهزاد خبرنگار بی بی سی از پنجمین جشنواره ترانه های شرق که از روز 25 اوت در شهر سمرقند گشایش یافت)
در عین حال، سیاست رسمی دولت در محدود ساختن شمار مدارس تاجیکی متوقف نشده است و تنها برای همسویی با توصیه های بین المللی فرصتهایی مثل جشنواره تبدیل به عرضه نوعی همزیستی زبانی بین پارسی و ازبکی می شود.
حضور گروههای پارسی زبان در جشنواره از ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز در جهت همین همزیستی است.