سمرقند و بخارا

جمعیت پارسی ‏زبانان کشور ازبکستان که پرجمعیت ترین و تاثیرگذارترین کشور آسیای میانه است گروهی فراموش شده‏اند. تقریباً نیمی از جمعیت 28 میلیونی‏ این کشور را این ایرانی تباران تشکیل میدهند. ازبک‏های حاکم ، میانه خوبی با تاجیک‏های هم‏مرز خود در کشور تاجیکستان ندارند و تاجیک‏های داخل ازبکستان را نیز به نوعی مقهور فرهنگ ازبکی کرده‏اند. در نتیجه وقتی به پارسی‏زبانان این سرزمین باستانی و به یاد مانده از دوران امیر اسماعیل سامانی می‏نگری، هم احساس غرور می‏کنی و هم بغض گلویت را می‏گیرد. بخارا(این شهر ایرا

ای زبان فــارسی
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

ای زبان فــارسی، ای دُر دریای دری
ای تو میراث نیاکان،ای زبان مادری
در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما
از تو برپا، رایت دانایی و دانشوری
کابل و تهران و تبریز و بخـــارا و خجــند
جمله، ملک توست تا بلخ و نشاپور وهری
... جاودان زی، ای زبان دانش و فرزانگی
تا به گیتــی، نور بخشـــد آفتاب خاوری
فارســــی را پاس می داریم، زیرا گفته اند
قدر زر، زرگر شناسد، قدرِگوهر، گوهری