سمرقند و بخارا

جمعیت پارسی ‏زبانان کشور ازبکستان که پرجمعیت ترین و تاثیرگذارترین کشور آسیای میانه است گروهی فراموش شده‏اند. تقریباً نیمی از جمعیت 28 میلیونی‏ این کشور را این ایرانی تباران تشکیل میدهند. ازبک‏های حاکم ، میانه خوبی با تاجیک‏های هم‏مرز خود در کشور تاجیکستان ندارند و تاجیک‏های داخل ازبکستان را نیز به نوعی مقهور فرهنگ ازبکی کرده‏اند. در نتیجه وقتی به پارسی‏زبانان این سرزمین باستانی و به یاد مانده از دوران امیر اسماعیل سامانی می‏نگری، هم احساس غرور می‏کنی و هم بغض گلویت را می‏گیرد. بخارا(این شهر ایرا

سروده ای زیبا از بانو فرزانه خجندی
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:
راه بازار کجاست؟
من بسی میخواهم از چشمی مهربانی بخرم.
من بسی میخواهم پیراهنی داشته باشم
روحم از حریر شادی.
تاجری هست که از شهر تمناهایم می آرد
رنگ منیر شادی
لیک هیهات در این بازار- بازار خجند
چهره ها ترش و سخنها تندند
قند تبریز دلم میخواهد.
راه بازار کجاست؟
... نی نوازی هست در آنجا که به من میگوید:
گوش نشنیده به جز حقارت پیش آر
بشنو نور، بخواند به سیاهیی یس (یاسین)
چشم نادیده به جز رنگ قباحت بکوشا
به جمال حق بین.
راه بازار کجاست؟
نی نوازی هست در آنجا که دلم را به صدا میخواند
به کلاهش که پور از یک درّ مهتابی نیست
گوهر اشک بمانم، بروم.

Роҳи бозор куҷост?
Ман басе мехоҳам аз чашме меҳрубонӣ бихарам.
Ман басе мехоҳам пираҳане дошта бошам
Руҳам аз ҳарири шодӣ.
Тоҷире ҳаст ки аз шаҳри таманноҳоям меорад
Ранги мунири шодӣ
Лек ҳайҳот дар ин бозор, бозори Хуҷанд
Чеҳраҳо туршу суханҳо тунданд
Канди Табриз дилам мехоҳад.
Роҳи бозор кучост?
Найвозе ҳаст дар он ҷо ки ба ман мегӯяд:
Гӯши нашнида ба ҷуз ҳарфи ҳақорат пеш ор
Бишнав нур, бихонад ба сиёҳии Ёсин
Чашми нодида ба ҷуз ранги қабоҳат бигушо
Ба ҷамоли ҳақ бин.
Роҳи бозор куҷост.
Найнавозе ҳаст дар он ҷо ки диламро ба садо мехонад
Ба кулоҳаш ки пур аз як дурри маҳтобӣ нест
Гавҳари ашк бимонам, биравам!

سروده بانو فرزانه خجندی
  ‎Фарзонаи Хуҷандӣ